Curs on els alumnes trobaran exercicis resolts, examens... de l'assignatura de matemàtiques socials.

MATERIAL DE SUPORT PER A LA MATÈRIA FONAMENTS D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

MATERIAL DE SUPORT PER A LA MATÈRIA D'ECONOMIA DE L'EMPRESA.