En aquest curs es podran consultar les instruccions i convocatòries dels distints viatges d'estudis.  També podreu consultar en tot moment els guanys que teniu.

Gestionarem les activitats de recaptació de diners pel viatge de 2n de batx del curs vinent així com la transmissió d'informacions a través de moodle.

Curs on els alumnes trobaran exercicis resolts, examens... de l'assignatura de matemàtiques socials.

MATERIAL DE SUPORT PER A LA MATÈRIA FONAMENTS D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

MATERIAL DE SUPORT PER A LA MATÈRIA D'ECONOMIA DE L'EMPRESA. 

Continguts de l'assignatura de matemàtiques II de 2n de batxillerat